Jetelovy reportáže

Podzimní Porada SFK 2001
(13.10.2001, Březová nad Svitavou)

Půlrok se s půlrokem sešel a tak jsme 13. října 2001 opět stanuli v Březové nad Svitavou, již tradičním místě konání porad scifi klubů. Dle svých zkušeností z jarní porady jsme očekávali, že penzion Pohoda dostojí svému názvu a den bude stráven veskrze pokojnými debatami v přátelské atmosféře, leč potvrdilo se známé rčení o nechválení Fandomu před Poradou.

Přestože byla naše výprava ve složení Well, Skogen, Iva & Gror značně rozespalá, ukázalo se, že Pohoda hostí nemálo dinosaurů vypadajících mnohem znaveněji; páteční noc zřejmě někteří důkladně oslavovali pospolitost Fandomu. Po tradičním zahájení v 9:09 seznámili členové Rady Fandomu účastníky Porady s tím, kterak strávili prázdniny a přešli k dalšímu bodu programu, kterým bylo hodnocení letošního Parconu. Spokojený byl málokdo, zdrcující kritiky se dočkalo především vyhlášení výsledků CKČ, které např. podle Martina Koutného (současného administrátora této soutěže) proběhlo nedůstojným způsobem v nedůstojných prostorách. Právě dorazivší Vašek Pravda přednesl novinky týkající se Euroconu 2002 a navázal návrhem reforem Fandomu, které by vedly k získání státního grantu. Zcela podle očekávání se většina Vaškových nápadů nesetkala u služebně starších fanů s přílišným nadšením. Posledním bodem programu před obědem ve 12:12 byly návrhy na složení nové Rady, přičemž sám Vašek navrhl jako radní dva neofany (Rybku a Wella), Randalf navrhl třetího (Silvera) a všichni se pustili do jídla (boršče a řízku).

Neofani se hned po jídle semkli a rozhodli se vybrat ze svých řad vyvoleného kandidáta. Po dlouhém a bolestivém přesvědčování se Rybka uvolil kandidovat, přičemž neustále hořekoval a neustále byl uklidňován tím, že stejně určitě zvolen nebude. Silver coby nejzkušenější člen Rybkova volebního štábu rozjel důkladný lobbing, během několika telefonátů a nenápadně záludných rozhovorů jsme získali nemálo hlasů, ale výsledek byl stále nejistý. Ve 13:13 začala odpolední část porady rozdáním hlasovacích lístků a o několik minut později již bylo rozhodnuto. Členy Rady Fandomu se stali Vašek Pravda, Pagi, Pepa Vašát, Marvin a (k našemu příjemnému překvapení a zděšení dinosaurů a Rybky) Rybka, který tak nahradil Pavla Mikuláštíka.

Poté, co Rada zasedla v novém složení, přišlo na pořad dne projednání problematiky internetové konference SFK. Jiřina apelovala na kluby na konferenci nepřítomné, aby se přihlásily, což popudilo zvláště Jaroslava Mosteckého. Ten se zvláště nelichotivě vyjádřil jak o obsahu, tak o smyslu konference, jen aby vzápětí kritizoval Fandom za nedostatečné informování svých členů. To dokumentoval tím, že o termínu této porady se dozvěděl až dva dny před jejím konáním. Když vyšlo najevo, že odmítá sledovat oba oficiální informační zdroje Fandomu (konferenci a Interkom), ostře proti němu vystoupil Vašek Pravda a jejich spor se vyhrotil během debaty o vhodnosti či nevhodnosti posunutí termínu porady ve prospěch Raukonu. Konflikt vyústil v prásknutí dveřmi a Mosteckého předčasné opuštění porady. Zbývalo už jen dořešit termín jarní Porady a tím byla ta podzimní ukončena. Se smíšenými pocity jsme "Pohodu" opustili.

Tak Jetel poznal i tu méně přívětivou tvář Fandomu, ale nezalekl se. Na jaře jedeme zase.

Well & Skogen & Iva

To je vše, přátelé